Al sinds 2018 faciliteert Centrum MJA verschillende islamitische initiatieven in Almere.

Dit voorjaar houden we weer een grote crowdfundingsactie, waarbij we rekenen op jullie steun om onze activiteiten voort te zetten, naar een hoger niveau te tillen én om het komende jaar het aanbod uit te breiden. Het doel is om voor het einde van ramadan 2020 een bedrag van €20.000 in te zamelen dat gebruikt zal worden in dienst van de Nederlandse moslimgemeenschap!

€20.337 van €20.000 opgehaald
Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €20,00

Herindeling van de ruimte

Hoewel Centrum MJA nu al zou kunnen uitbreiden, achten we het huren van een grotere ruimte onverantwoord jegens onze steunpilaren: jullie als donateurs. Op dit moment willen we er alles aan doen om de huidige ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken, wat inhoudt dat het Centrum dit jaar een herindeling zal krijgen om de functionaliteit van de ruimte te vergroten. Zo kunnen middels jullie donaties meerdere activiteiten tegelijk worden georganiseerd.

Huur

Centrum MJA is een non-profitinitiatief en is afhankelijk van donaties om haar ruimte (van ruim 200 m2) beschikbaar te kunnen stellen voor uiteenlopende (islamitische) initiatieven die er gestructureerd of sporadisch gebruik van maken. Door te doneren draag jij maandelijks bij aan het voortbestaan van een islamitisch centrum vol mooie activiteiten!

 

Uitbreiden kennis- en onderwijsfaciliteiten

Bij de herinrichting van de ruimte hoort ook het aanschaffen van extra faciliteiten die nodig zijn om onderwijs te kunnen geven. Dat kan gaan over reparatie of vernieuwing van ons huidige materiaal, maar ook om de aanschaf van nieuw materiaal en nieuwe technische installaties om het onderwijzen van de islam mogelijk te maken en/of te vergemakkelijken. Maar ook faciliteiten die niet behoren tot het meubilair, zoals boeken, studiebundels en andere benodigdheden kunnen van het geld worden gefinancierd.